Випадкове фото

Свята

Реклама

Інформація про благодійні внески, гранти та дарунки

Період Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров'я від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн. Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис.грн.
В грошовій формі, тис.грн. В натуральній формі (товари і послуги),  тис.грн. Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Сума, тис.грн. Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі Сума, тис.грн.
І квартал КП "ШКЗ "Імпульс"   9,6 подарунок "Весела карусель" ТМ Рошен 120 шт 9,6     подарунок "Весела карусель" ТМ Рошен 120 шт 9,6 0,0
                   
ІІ квартал ТОВ "Прогноз"   1,7 світильники свідлодіодні 6 шт 1,7     світильники свідлодіодні 6 шт 1,7 0,0
                   
ІІІ квартал         0,0         0,0
                   
ІV квартал         0,0         0,0
                   
Всього за рік   0,0 11,3 х 11,3 х 0,0 х 11,3 0,0

Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я

                           
Інформація
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
КЛПЗ СОР "Шосткинський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" за І квартал 2018 року
                           
  Період Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров'я від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн. Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис.грн.    
  В грошовій формі, тис.грн. В натуральній формі (товари і послуги),  тис.грн. Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Сума, тис.грн. Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі Сума, тис.грн.    
  І квартал КП "ШКЗ "Імпульс"   9,6 подарунок "Весела карусель" ТМ Рошен 120 шт 9,6     подарунок "Весела карусель" ТМ Рошен 120 шт 9,6 0,0    
                         
  ІІ квартал         0,0         0,0    
                         
  ІІІ квартал         0,0         0,0    
                         
  ІV квартал         0,0         0,0    
                         
  Всього за рік   0,0 9,6 х 9,6 х 0,0 х 9,6 0,0    

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

 

                                                           

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                від 30 листопада 2011 р. N 1341-р
                               Київ

            Про схвалення Концепції Загальнодержавної
              цільової соціальної програми протидії
          захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки
 

     1. Схвалити  Концепцію  Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на  2012-2016  роки,
що додається.

     Визначити Міністерство охорони здоров'я замовником Програми.

Детальніше: Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на...

Тиждень права в Україні

 

До всеукраїнського тижня права: 10.12.1948 року була прийнята "Загальна декларація прав людини"...

Детальніше: Тиждень права в Україні

Закон України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.258 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 177-IV ( 177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198
N 2428-IV ( 2428-15 ) від 01.03.2005, ВВР, 2005, N 13, ст. 232
N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.292
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 }


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності, видів діяльності та господарювання, а також
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, спрямованої
на запобігання виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз,
встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і
фізичних осіб у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз.

Детальніше: Закон України Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз